logo VEBH

Neem contact met ons op

De volgende informatie ontbreekt of is niet correct:
De VEBH is de belangenvereniging voor eigenaren van commercieel vastgoed in de Haarlemse binnenstad met als doelstelling behoud en vermeerdering van de waarde ervan. Bestuursleden van de VEBH hebben zitting in diverse overlegorganen over de binnenstad van Haarlem. Zo is de VEBH met twee bestuursleden vertegenwoordigd in de Centrummanagement Groep (CMG). De CMG is het overlegorgaan tussen de gemeente Haarlem en het georganiseerd bedrijfsleven in de binnenstad. De VEBH streeft naar een intensief contact met haar leden. Daarom wordt jaarlijks een aantal keren een ledenborrel georganiseerd waar sprekers van buitenaf onderwerpen aansnijden die zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van binnensteden.
Secretariaat VEBH

Leonie Gozeling
Eemlaan 14
2105 XA Heemstede

E-mail: secretariaat(at)vebh.nl