logo VEBH

Samenwerking VEBH en Haarlem Winkelstad


Haarlem Winkelstad is een initiatief van Pop-Up Solutions in samenwerking met de Gemeente Haarlem de VEBH en diverse andere partijen die zich aangesloten hebben om Haarlem een nog aantrekkelijkere winkelstad te maken.

De primaire doelstelling is om de winkelleegstand in de stad tegen te gaan. Om dit te realiseren werken diverse belanghebbenden samen om de mogelijkheden die er in de stad zijn weer te geven en om partijen bij elkaar brengen.

We willen startende en bestaande (lokale, regionale en nationale) ondernemers en ondernemingen stimuleren om nieuwe initiatieven te ontplooien in Haarlem en we spelen daar een actieve rol in door partijen te verbinden en waar mogelijk te ondersteunen om ideeën uit te wisselen en mogelijke opportunity's te bekijken.

Om het hele proces goed te laten verlopen is de medewerking van eigenaren van cruciaal belang. Weten of een eigenaar mee wil werken aan dit project, bereid is zijn pand voor een korte periode te verhuren, mee wil werken met startende ondernemers etc is de eerste stap naar het matchen van partijen.

Deelnemen als eigenaar


Heeft u interesse om meer te weten over het project Haarlem Winkelstand bekijk dan de site eens of bekijk de deelname pagina op de site. Op deze pagina kunt u via het daar geplaatste contact formulier aangeven op wat voor manier u eventueel wilt participeren in het project.

Indien u reageert via het contact formulier op haarlemwinkelstad.nl zal er sowieso contact met u worden opgenomen.


Naar het contact formulier

Doelstellingen


  • Toenemende winkelleegstand tegen gaan
  • Verbeteren aanblik van de winkelstraten
  • Commercieel toegevoegde waarde creëren, ook voor de lange termijn
  • Bij elkaar brengen belanghebbenden en zorgen voor consensus
  • Creativiteit en ondernemerschap stimuleren
  • Startende / kleine ondernemers op weg helpen
  • Versterken profilering Haarlem beste winkelstad

Partners


Promoot het projectHelpt u ons mee het project te promoten en hangt u deze poster in uw leegstaande pand?