logo VEBH

Nieuwsbrief VEBH maart 2018

Samen zijn we sterker
 

De VEBH was woensdag naast Haarlem Centraal, Haarlem Marketing, Kon. Horeca afdeling Haarlem, de cultuursector, het MKB en de gemeente één van de ondertekenaars van het Convenant Binnenstad Haarlem 2018-2022. Het Convenant staat voor een onderscheidende, nationaal concurrerende binnenstad via versterking door innovatie, duurzaamheid en bereikbaarheid. VEBH voorzitter Frans Baars: “We willen met elkaar het product Haarlem nog beter in de etalage zetten. Om dit te bereiken, moet er nog veel gebeuren. Denk maar aan de bereikbaarheid en het probleem van het fiets parkeren. We hebben met elkaar één belang. Dat is onze stad. Het is daarom essentieel dat we samenwerken en gezamenlijk aan onze ambities werken. Daarvan staan er zestig in het Convenant. Een hele uitdaging, maar iedereen is zich ervan bewust dat we samen sterker staan. Voor onze leden is het belangrijk dat wij bij dergelijke overleggen aan tafel zitten en een sturende invloed hebben op discussies.

Grootste transitie sinds invoering van de grondwet

De nieuwe omgevingswet die op 1 januari 2021 wordt ingevoerd, wordt wel de grootste verandering in de Nederlandse wetgeving sinds de invoering van de grondwet in 1848 genoemd.  Of dat op waarheid berust, is de vraag. Feit is wel dat 26 verschillende wetten tot één wet worden samengevoegd. En dat geïnteresseerden via één druk op de knop via het Digitaal Stelsel Omgevingswet kunnen zien wat er op een bepaalde plek in hun stad, dus ook in Haarlem, wel en niet mag. Over deze transitie voerde tijdens de afgelopen ledenborrel van de VEBH op 15 maart onder andere Joyce Nupoort, gemeentelijk programmamanager omgevingswet & omgevingsvisie, het woord. De invoering van de wet vereist naast een cultuurverandering een integrale aanpak waarbij allerlei partijen betrokken worden. Dus ook de VEBH met haar kennis en kunde wordt uitgenodigd om aan tafel te zitten. “Hoe houden we de stad vitaal en leefbaar. Het hangt allemaal met elkaar samen. Alleen dan kunnen we inspelen op de veranderingen die ons te wachten staan. Denk aan de trek naar de stad, veranderende bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie, flexibilisering, toenemende mobiliteit, robotisering en gezondheid, “ aldus Joyce Nupoort.
 
Leegstand niet onderschatten

Tijdens de ledenborrel op donderdag 15 maart in Hotel Raecks waarschuwde voorzitter Frans Baars niet te makkelijk te denken over leegstand. Haarlem scoort in vergelijking met andere steden goed op dit onderwerp. Maar dat betekent niet dat er rustig achterover geleund kan worden. Frans Baars: “Er zijn een aantal positieve ontwikkelingen zoals de komst van The Sting naar de Grote Markt en Hudson’s Bay. Maar we signaleren op bepaalde plekken in de stad ook leegstand. Te veel lege zaken naast elkaar werkt verloedering in de hand. Dat zorgt voor nieuwe leegstand. Wij roepen daarom eigenaren op kritisch te kijken naar hun onroerend goed of schaalvergroting dan wel schaalverkleining een oplossing is om een pand sneller te verhuren. Zorg bovendien dat etalages van leegstaande panden aantrekkelijk worden ingericht. Daarnaast wordt in het nieuwe Convenant gesproken om Wonen boven Winkels nieuw leven in te blazen onder meer door het aanpassen van regelgeving. Dat bespaart eigenaren van panden een hele hoop rompslomp.

Waar zetten we onze fietsen neer

Bezoekers van Maastricht afkomstig uit Haarlem kijken daar in Zuid-Limburg hun ogen uit. Geen fiets te bekennen in de binnenstad. Hoe anders is dat in Haarlem. De VEBH denkt actief mee over de oplossing van de fietsoverlast in de Haarlemse binnenstad. Frans Baars: “Als we automobilisten ontmoedigen naar de binnenstad te komen en het bezoeken van de stad op de fiets propageren, moeten we wel zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Welkom in Haarlem. Dat moet voorop staan. Haarlem wil nog eens 20.000 extra woningen bouwen. Een eenvoudige rekensom leert dat er dus 40.000 fietsers bij komen. Verder kunnen van een fietser die even een broodje komt kopen of een stuk kaas niet verwachten dat hij eerst zijn fiets in een fietsgarage stalt. Maar wie een paar uurtjes komt shoppen, moet dat weer wel doen. Dat vraagt om gedragsverandering, aanpassing van de regelgeving in combinatie met stringent handhaven. Daar maakt de VEBH zich dan ook sterk voor.”