logo VEBH

Winkelleegstand daalt én stijgt

Uit het recente leegstandsrapport van Locatus blijkt dat  de leegstand is teruggelopen, maar toch ook weer niet. Deze paradoxale constatering vraagt om een nadere uitleg door Gertjan Slob van Locatus. Hij vertelt op de site van Locatus dat de winkelleegstand het afgelopen half jaar is teruggelopen in het aantal panden. “Deze trend zagen we in 2015 al ontstaan en heeft zich dit jaar verder doorgezet. Stond op 1 januari nog 7,4% van de panden leeg, op 1 juli was dat afgenomen tot 7,3%. Weliswaar een kleine afname, maar zeker geen toename.”
 
In de leegstaande winkelmeters zien we een ander beeld. In meters is de leegstand gestegen, van 7,7% per 1 januari 2016 naar 8,3% per 1 juli 2016. Dat is een logische ontwikkeling. Het V&D faillissement zorgde voor slechts 63 extra lege panden. Een te verwaarlozen aantal op de totale voorraad van ruim 200.000 panden. Het aantal lege winkelmeters dat de V&D achterliet was ruim 350.000 m², ongeveer 1% van onze totale winkelvoorraad. Het is dus niet vreemd dat de leegstand in meters fors is toegenomen.
 
Een verklaring voor een zeer geringe teruggang in de leegstand is dat er méér panden uit onze winkelvoorraad verdwijnen dan dat er extra leeg kwamen te staan. Zo zijn er in het afgelopen half jaar ongeveer 3.000 nieuwe winkelpanden bijgekomen. Maar er zijn ook meer dan 4.000 van die winkelpanden verdwenen. Per saldo is het afgelopen half jaar de winkelvoorraad dus met 1.000 panden afgenomen. Een deel van die 4.000 panden die uit de winkelvoorraad verdwenen, waren leegstaande panden (1.279). En van de 3.000 nieuwe panden staan er nog een aantal nu leeg (339).
Bron: Locatus