De VEBH staat gelijk aan kennisbank, belangenbehartiging en verbinding

De VEBH is de belangenvereniging voor eigenaren van commercieel vastgoed in de Haarlemse binnenstad met als doelstelling behoud en vermeerdering van de waarde ervan. Bestuursleden van de VEBH hebben zitting in diverse overlegorganen voor de binnenstad van Haarlem, zoals de Centrum Management Groep (CMG). De CMG is het overlegorgaan tussen de gemeente Haarlem, bewoners en het georganiseerd bedrijfsleven in de binnenstad. De VEBH streeft naar een intensief contact met haar leden. Daarom wordt jaarlijks een aantal keren een ledenborrel georganiseerd waar bijvoorbeeld sprekers van buitenaf onderwerpen aansnijden die zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van binnensteden. Maar de bijeenkomsten dienen vanzelfsprekend eveneens om onze leden de kans te geven direct vragen aan onze bestuursleden dan wel de centrummanager te stellen. Korte lijnen, snelle antwoorden, het VEBH bestuur maakt zich ook daar hard voor.