Dick Kol nieuwe voorzitter VEBH

‘Het moet duidelijker’

Dick Kol is tijdens de ledenvergadering van de VEBH op woensdag 29 september voorgedragen als opvolger van de afscheidnemende voorzitter Frans Baars. Dick Kol was tot 1 september jl. commercieel directeur bij KOL Tegels. Hij vond het tijd voor iets nieuws in zijn leven, zoals het voorzitten van de vergaderingen van de VEBH en het starten van zijn eigen bedrijf dat zich toelegt op crisis-communicatie en verandermanagement. 
In het ‘Haarlemse’ is Dick Kol bepaald geen onbekende. Zo was hij 24 jaar ondernemer in Haarlem, presenteerde hij de afgelopen drie jaar de Haarlems Ondernemers Prijs (HOP), is hij in dienst bij de Veiligheidsregio Kennemerland als teamleider crisiscommunicatie en last but not least voorzitter van stichting Zorg Zonder Zorgen. Daarentegen is Dick Kol geen eigenaar van commercieel onroerend vastgoed. Maar dat is volgens hem eerder een voordeel dan een nadeel. “Het bestuur zocht een onpartijdig voorzitter, iemand met een frisse blik. De VEBH bestaat al jaren en staat bekend als een gedegen vereniging. Ik vond het een eer dat ik werd gevraagd. Te meer omdat de VEBH stappen vooruit wil maken.”

Verbinding 

Volgens Dick Kol gaat het daarbij om drie voor de VEBH onderscheidende zaken: verbinding, belangenbehartiging en kennisbank. “We zullen een professionaliseringsslag moeten maken, onze leden nog duidelijker maken waar we voor staan en wat we voor ze kunnen betekenen. Dat impliceert dat meer eigenaren lid van de VEBH moeten worden. Niet omdat we een leuk clubje mensen zijn die gezellige borrels organiseren, maar omdat we daadwerkelijk een meerwaarde hebben.”

Grotere vuist

Om een grotere vuist te kunnen maken, zijn meer leden essentieel betoogt Dick Kol. “Ongeveer tien procent van de commercieel vastgoedeigenaren is nu lid van de VEBH. Daar zitten eigenaren bij met meerdere panden, dus onze dekkingsgraad ligt een stuk hoger. Ik denk echter dat het belangrijk is dat we onze leden duidelijk maken wat we voor ze doen, wat we onder andere tijdens de vergaderingen van de Centrum Management Groep inbrengen. Daar zitten we met alle andere partijen aan tafel. Daar vertegenwoordigen we de belangen van onze leden, dat is de plek waar de verbinding concreet wordt gemaakt. Het moet duidelijker. Daar hamer ik voortdurend op.”

Reflectie 

Reflectie is een ander woord dat Dick Kol herhaaldelijk benoemt. “Dat is wat ik bij mijn eerste vergadering aan de orde stelde. Elk bestuurslid moest zeggen wat hij voor onze leden betekende, waarom hij in het bestuur zat. Ik sta aan het begin, voor mij is er nog heel veel uit te vinden. Ik ben winkelier, ondernemer en vastgoedeigenaar geweest. Ik denk daarom dat ik de belangen van onze leden goed kan vertegenwoordigen, omdat ik weet wat er bij hun speelt, wat ze belangrijk vinden. Ik zie mijn rol vooral als een verbinder voor het bestuur haar leden en alle stakeholders in de stad.

BIZ voor eigenaren

Dick Kol is een geboren en getogen Haarlemmer, die altijd het beste met zijn stad voor heeft gehad. “Dat geldt dus ook voor de eventuele invoering van een BIZ voor eigenaren. Ik ben daar een voorstander van, maar we moeten het er wel intern over eens zijn. De VEBH moet duidelijke standpunten verkondigen. Dat geldt zeker ook voor onze relatie met de gemeente. Het gaat ons om de organisatie van het bedrijf gemeente Haarlem. Het gaat ons niet om de politieke kleur, als er maar voortgang is. Ook als een ambtenaar vertrekt. Er moet voorgang zijn, er moet voortgang blijven. Daar voel ik mij zowel als persoon en als voorzitter van de VEBH verantwoordelijk voor.”