Levendige Ledenbijeenkomst VEBH

Levendige bijeenkomst VEBH

Het was gezellig druk op de eerste etage van Café Restaurant De Zwaan in Haarlem waar de VEBH na maanden vol van COVID-19 weer een fysieke ledenbijeenkomst organiseerde. De bijeenkomst was vooral bedoeld om samen met het bestuur ideeën en plannen uit te wisselen. De bijeenkomst droeg daarom een interactief karakter.
Bovendien werd er afscheid genomen van de scheidende voorzitter Frans Baars en bestuurslid Patrick Haavekost. De twee worden opgevolgd door Dick Kol, die met algemene stemmen werd benoemd tot de nieuwe voorzitter van de VEBH (zie ook uitgebreid interview met Dick op onze site) en Menno Heineman in het dagelijks leven vastgoedadviseur en partner bij Wagenhof Bedrijfsmakelaardij.

Afscheid Frans Baars

Frans Baars was bijna zes jaar voorzitter van de VEBH. Hij benadrukte het belang van de bereikbaarheid van de binnenstad. De afgelopen jaren zijn er 700 parkeerplekken verdwenen. Maar waar is het alternatief zo betoogde Frans Baars. Hij wees daarbij op de problematiek van het fiets parkeren en hij waarschuwde de aanwezigen voor de inhoud van het mobiliteitsplan 2030, waardoor de binnenstad een soort oase dreigt te worden. “Het moet betaald worden door de economie, door de 14.000 arbeidsplaatsen in de binnenstad bijvoorbeeld. Maar dat lijkt de politiek zich niet te realiseren. Het mag sneller en het mag vlotter. Tegen dat laatste liep ik regelmatig aan.”

Uitgebreid netwerk

Vervolgens stelden de bestuursleden zich voor en vertelden ze wat ze binnen het bestuur specifiek voor taken hebben. Penningmeester Ricardo de Jong voert het financiële beheer en draagt, vanuit zijn expertise als vastgoedfiscalist, bij aan de standpunten van de VEBH. Joost Vijn zit bij het OOC ( Operationeel Overleg Centrum), Menno Heineman behartigde de belangen van de eigenaren onder andere bij een bijeenkomst over het autoluw maken van het gebied rondom de Botermarkt, Marjolein van der Goen zit in de stichting Centrum Management Groep en is heel actief binnen allerlei organisaties die evenementen in de binnenstad coördineren en organiseren. Daarnaast weet Anton Bruning door zijn kennis en kunde nagenoeg alles over Leegstand en Wonen boven Winkels. Tot slot Ed Heeremans, werkzaam bij de Rabobank. Hij weet dus als geen ander wat de positie van de banken is. De nieuwe voorzitter Dick Kol tenslotte beschikt over een uitgebreid netwerk. Door de samenstelling is het bestuur een ware kennisbank voor de leden van de VEBH. Met andere woorden, schroom niet om het bestuur te benaderen als u informatie nodig heeft.

Meer leden absolute noodzaak

Dick Kol: “We zitten met andere partijen aan tafel bij diverse overleggen en behartigen daar de belangen van onze leden, de eigenaren van commercieel vastgoed in de binnenstad. We willen daarom goed duidelijk maken wat we doen en waarom het zo belangrijk is dat ons ledental groeit. Want hoe meer leden, hoe groter is de vuist die we kunnen maken. Optimale communicatie is essentieel.”

De vergadering werd besloten met een enthousiast gesprek tussen leden en bestuur. “Zorg dat je de mensen de stad in krijgt. Hoe kom ik in het centrum en waar kan ik mijn auto parkeren. Want de auto is er en die zal echt niet uit ons straatbeeld verdwijnen”, aldus één van de leden.