Meer ruimte voor kleinere winkels

VEBH-lid Pieter van der Spek is een vurig pleitbezorger voor meer kleinere winkels in de stad. Bakkers, slagers, groentewinkels, ze zijn nauwelijks aanwezig in de Haarlemse binnenstad. Eigenaren van commercieel onroerend goed kunnen een belangrijke rol spelen om kleine winkels een kans te geven. “Ik doe dat zelf via mijn onroerend vastgoed. Ik laat de grotere gebruikers in verhouding wat meer huur betalen, zodat ook een kleine winkel zoals een bakker bestaansrecht heeft.”

Het gesprek vindt plaats in de BakkeRij, een innovatief bedrijfsverzamelgebouw op het Figee terrein in de Waarderpolder waar  innovatieve ondernemers in groen gekleurde containers werken. Het is voor Pieter van der Spek een bijzondere plek. Hier werd immers aan het begin van deze eeuw de bakkerij gevestigd waar de broden werden gebakken, die hij in zijn winkels van Van Vessem verkocht. Toen de fabriek naar een andere plek verhuisde, startte Pieter van der Spek met veel succes er zijn BakkeRij.  

Wonen Boven Winkels

Van der Spek is altijd nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen in Haarlem. Toen hij in 1985 een winkel in het centrum van de stad kocht, op de hoek van de Barteljorisstraat, werd hij direct lid van de VEBH. Hij zat een aantal jaren in het bestuur en was onder andere voorzitter van de werkgroep Wonen Boven Winkels. “Ik ben iemand die graag concrete resultaten boekt. Het praten om het praten is niets voor mij, ik wil zaken tot stand brengen. In de periode van Wonen Boven Winkels hebben we meer dan honderd ruimtes boven winkels getransformeerd tot woningen. Wonen Boven Winkels is inmiddels nieuw leven ingeblazen. Dat vind ik een positieve ontwikkeling.”

Rafelranden

Ook op het terras van de BakkeRij staan stoelen en tafels op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Wat zal de toekomst brengen voor de eigenaren van commercieel onroerend vastgoed? “We moeten terug naar de kern van de stad. Winkels aan de rafelranden moeten plaats maken voor woningen. Daar is zo veel vraag naar. Een groentewinkel aan de Wagenweg heeft een buurtfunctie, maar een sportwinkel kan zich ook in het centrum vestigen. Dat moet dan wel voor een deel door de gemeente worden gefaciliteerd. Er moet beleid op worden gemaakt en een visie worden ontwikkeld. Mede door de Corona komt er een ander soort winkelgebeuren. Meer lokaal, meer ambacht.”

Belangrijke club

En de VEBH. Hoe ziet Pieter van der Spek de toekomst van deze belangenvereniging? “Ik ben een voorstander van een BIZ voor eigenaren. Als we gezamenlijk de stad beter en aantrekkelijker maken, vertaalt zich dat in positieve zin in de waarde van het vastgoed. De VEBH heeft een stem waar naar geluisterd wordt. Het is een belangrijke club. Daarom is het zo jammer dat lang niet alle eigenaren het belang van de VEBH inzien en daar naar handelen.  Ze komen niet op bijeenkomsten, ze denken niet actief mee. Het is enorm belangrijk dat de betrokkenheid van eigenaren van commercieel vastgoed groter wordt. Daarmee kan de VEBH een nog grotere vuist maken.”