Nieuwsbrief december 2021


Vitale Binnenstad

De VEBH zit als partij aan tafel met de gemeente Haarlem in het kader van de ‘vitale binnenstad’. In opdracht van de gemeente werkt de STEC groep aan de uitvoering vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de partners in de stad. 
Fase 1 is inmiddels afgerond , voor fase 2 is het belangrijk dat onze leden deze enquête invullen via de link https://www.enquetesmaken.com/s/haarlem.  
De enquête, de deadline is 15 januari, bestaat uit een begeleidende informatiebrief en een onderzoek dat door u kan worden ingevuld en verstuurd. Wij hopen dat onze leden dit onderzoek snel kunnen invullen en retour zenden. Uw betrokkenheid om de vitaliteit in onze binnenstad en impliciet de waarde van het commercieel onroerend vastgoed te continueren is essentieel. Vandaar onze oproep.Klaar voor de toekomst

Een nieuw elan, klaar voor de toekomst, dat wil de VEBH niet alleen uitstralen maar ook omzetten in daden. Binnen het bestuur hebben we daarom reflectie sessies gehad. Bovendien waren er klankbordgesprekken met de wethouders Berkhout en Botter. Daarnaast is onze site vernieuwd ( lancering januari) en hebben we binnen het bestuur een aantal commissies bestaande uit twee leden gevormd. Dat moet zorgen voor meer duidelijkheid richting onze leden. Wie doet wat en wie heeft de meeste expertise voor een bepaald onderdeel van de vastgoedproblematiek. Daar draait het om. Zo kunnen we onze leden het best helpen c.q. informeren. Met ook nu een dringende oproep aan onze leden. Uw inbreng is van groot belang voor ons functioneren. Met andere woorden: voed ons met uw kennis, zorg voor input. Mail uw vragen/opmerkingen naar secretariaat@vebh.nl  

Terrassen blijven uitgebreid

Het College van B&W besloot begin deze maand de periode van de tijdelijke uitbreiding van de terrassen tot 1 oktober 2022 te verlengen. Meer informatie via deze link: besluitenlijst BenW 14 december 2021 gemeente Haarlem. Bij punt 4 staat de begeleidende brief. De VEBH is blij met het besluit. Het geeft horecaexploitanten en daarmee ook de eigenaren van horeca gerelateerde panden meer lucht. En dat is hard nodig. Vanzelfsprekend gaat dit besluit pas in als horeca zaken hun deuren weer mogen openen.

Op naar 2022

Het bestuur van de VEBH wenst haar leden en relaties fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022. Het zijn en blijven voor iedereen onzekere tijden. We hopen natuurlijk dat we de pandemie onder de knie krijgen en dat we ons niet langer extra zorgen om onze gezondheid en die van onze dierbaren hoeven te maken. Want de VEBH wil niets liever dan volgend jaar weer een aantal fysieke bijeenkomsten te organiseren, waar onze leden hun zegje kunnen doen. Uw input is immers van essentieel belang voor ons functioneren.