Nieuwsbrief juni 2022

Drukbezochte ledenbijeenkomst

Wat een mooie opkomst bij de VEBH-ledenvergadering van 25 mei in de voormalige Haarlemse gevangenis de Koepel!! Na een ingrijpende verbouwing heet de Koepel nu Cupola overigens. De ruim vijftig aanwezige VEBH-leden kregen eerst een rondleiding door deze nieuwe creatieve broedplaats, waar ooit lang gestraften hun zonden overdachten. Vervolgens sprak stadsarchitect Willem Hein Schenk en werd er druk over allerlei zaken doorgepraat. Kortom, een meer dan geslaagde bijeenkomst. 

Lid worden van de VEBH? Dat kan natuurlijk.
Ga naar https://vebh.nl/lidmaatschap. Hier vindt u alle informatie en het aanmeldingsformulier. Of stuur een mail naar secretariaat@vebh.nl, dan neemt één van onze bestuursleden snel contact met u op.Wonen boven winkels

“Het is belangrijk zichtbare resultaten te halen, gestelde doelen te bereiken en niet steeds over hetzelfde te overleggen”, aldus VEBH voorzitter Dick Kol. Hij vatte daarom de koe bij de horens en sprak af met de wethouder. Dat resulteerde in de afspraak dat de VEBH, samen met twee van haar leden, structureel aan tafel zit met de betrokken wethouders en de stadsarchitect. Het eerste onderwerp van gesprek wordt het project Wonen boven Winkels. Dick Kol: “Dit project loopt nu vijf jaar. Het wordt de hoogste tijd dat er gang in komt, dat er inderdaad zichtbare resultaten worden geboekt. Het eerste zichtbare resultaat staat overigens online. Dat is onze vernieuwde website met meer actuele informatie en betere toegankelijkheid. Het tweede succes is zonder twijfel de hoge opkomst bij onze ledenvergadering. Ons doel als bestuur is de betrokkenheid met onze leden te vergroten. Zo veel leden die naar Cupola zijn gekomen, dat is echt geweldig. Dat maakt de betrokkenheid voor iedereen zichtbaar.”

Verbeelden, verhalen, verbinden 

Willem Hein Schenk, stadsarchitect van Haarlem, was de spreker tijdens de ledenbijeenkomst. Hij legde het accent op samenwerking. “VEBH leden beschikken over kennis en middelen. Daarnaast is er de gemeenschappelijke noemer: onze liefde voor de stad. Het gaat immers niet altijd om het binnenhalen van de hoogste huren of louter denken aan onze eigen portemonnee. We moeten met elkaar stappen nemen. Ik zie daarbij voor mezelf een rol weggelegd als intermediair.”
Vervolgens ging Willem Hein Schenk in op ontwikkelingen in Haarlem, met het mantra van het College om 10.000 nieuwe woningen te verwezenlijken. Schenk nam de aanwezigen mee in een aantal nieuwe ontwikkelingen zoals Oostpoort, Schalkwijk, Haarlem zuidwest en het Beatrixplein. De komst van een tweede ov-station bij Haarlem zuidwest, de visie op mobiliteit. De vergrijzing, meer mensen die alleen wonen, kortom er staat heel wat op stapel, vertelde Willem Hein Schenk. De wil is dus aanwezig, nu de daadkracht nog brachten enkele leden in. Zij vertelden regelmatig op te lopen tegen door de gemeente en ambtenarij opgeworpen barrières. Maar, zo besloot Schenk: “Ik wil dat zeker niet ontkennen, maar het is ons belang gezamenlijk kansen aan de stad voor te leggen.”
Die woorden sloten perfect aan bij wat VEBH voorzitter Dick Kol bij de start van de bijeenkomst meldde. Meer betrokkenheid en meer structureel overleg met de gemeente. 

Stadmakerscongres Haarlem 

De stad Haarlem maken we samen
Dat is steeds meer het motto in de hedendaagse stadsontwikkeling. Of het nu gaat om klimaatadaptatie en groenonderhoud, ontwikkelen van woningen, zorgen voor elkaar, de energietransitie of onze voedselvoorzieningen. 

Daarom wordt op vrijdag 10 juni en zaterdag 11 juni 2022 het allereerste Haarlemse Stadmakerscongres georganiseerd door de stadmakers!
Stadmakers zijn bewoners die initiatieven starten, sociaal ondernemers, maatschappelijk betrokken ontwikkelaars, welzijnsorganisaties en betrokken ambtenaren en andere organisaties die samenwerken aan een toekomstbestendige, inclusieve en fijne leefomgeving/stad.


Kijk voor meer info en het volledige programma op: https://www.stadmakerscongreshaarlem.nl