Nieuwsbrief VEBH juni 2019

Leegstand probleem Haarlemse binnenstad

In vergelijking met andere steden doet de Haarlemse binnenstad het qua leegstand niet slecht. De VEBH meent echter dat stilstand achteruitgang betekent, zeker gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van Retail. Denk aan de opkomst van internet en aan het grote Outlet Centrum Sugar City dat binnenkort de deuren opent. Leegstand doet een stad geen goed, dat is duidelijk. ‘Winkelen is beleving, daar moeten we op inspelen. Leegstand vermindert juist die beleving bij de bezoekers van onze binnenstad. Dat moeten we ons realiseren’, luidt de mening van de VEBH
Er is inmiddels een werkgroep ‘terugdringen leegstand’ opgericht, waarin vertegenwoordigers van Haarlem Centraal, de Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem (VEBH) en de gemeente nauw samen werken. Voorzitter van de werkgroep is Dick Hulsebosch van de Centrum Managementgroep. De provincie Noord Holland en de gemeente Haarlem hebben voor 2019 en 2020 budget vrijgemaakt om de winkelleegstand in de binnenstad van Haarlem terug te dringen. Hans Evers is aangesteld om het project uit te voeren.

Interessante ledenvergadering VEBH

In de bovenzaal van Café de Zwaan op de hoek van de Zijlstraat verzorgde Hans Evers donderdagavond 23 mei een interessante interactieve presentatie over leegstand in Haarlem. De avond was mede bedoeld om eigenaren te laten vertellen wat hun visie is, welke mogelijkheden er zijn en tegen welke onmogelijkheden ze oplopen. Hans Evers meldde dat er op dit moment 50 panden leeg staan in Haarlem Centrum. Voornamelijk het zuidelijke deel van de Grote Houtstraat is een probleemgebied. Hans Evers wil met eigenaren om de tafel voor een inventarisatie om inzicht te krijgen in de leegstand en deze actief bij te houden en om te weten te komen wat de behoefte van eigenaren en zoekers is. Er kan daardoor een betere afstemming worden gerealiseerd tussen alle betrokken partijen. Plus dat eigenaren nauwer betrokken worden bij het helpen van het vullen van leeg- of te huur staande panden. Voor een afspraak kunnen eigenaren mailen met Hans Evers via hans@popupsolutions.nl

Wonen boven winkels

De gemeente Haarlem stopte in 2016 met het project Wonen boven Winkels. Inmiddels is er een ambtenaar aangesteld om het project nieuw leven in te blazen. Namens de VEBH voerde voorzitter Frans Baars een eerste gesprek op het gemeentehuis. “Ik heb verteld waar eigenaren zoal tegen aanlopen. Een veelgehoorde klacht is dat eigenaren worden geconfronteerd met allerlei verboden en onmogelijkheden, zodat een fatsoenlijke ontsluiting van het winkelgedeelte niet gerealiseerd kan worden. Doodzonde, want op dit moment liggen er veel kubieke meters niets te doen. Voor eigenaren is Wonen boven Winkels lucratief omdat je meer huur binnen krijgt voor de vierante meters die je bezit. De kost gaat hier duidelijk voor de baat uit. De VEBH wees verder op het gevaar dat eigenaren afhaken, als er eerst een hele stapel A4-tjes moet worden ingevuld. Zelfs als eigenaren in aanmerking komen voor subsidie.”

Fiets parkeren

De VEBH zit in diverse commissies en overlegorganen aan tafel om op te komen voor de belangen van eigenaren. Voorbeelden zijn de commissies stadsdistributie en fiets parkeren. Twee heikele onderwerpen, zeker op de zaterdagen vertelt voorzitter Fans Baars. “Alles valt of staat met handhaven. Mensen moeten immers worden opgevoed. Om het probleem op te lossen moeten we denken in mogelijkheden. Wat zijn goede parkeerplekken voor fietsers. Het is een utopie te veronderstellen dat er op zeer korte termijn een grote fietsparkeergarage wordt gerealiseerd. Dus moeten we zoeken naar alternatieven. De stalling in de Jacobijnestraat vaker open net als tijdens de avonduren en in het weekeinde de stalling voor ambtenaren in de Zijlpoort gebruikt kan worden. Bovendien moet er een visie worden ontwikkeld. Vorig jaar werden er meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. Dat vereist nieuw beleid. En er moeten plekken komen om bakfietsen te stallen. Ook daar denken we als VEBH actief over mee.”

Autoluw

Vanaf 1 juli 2019 worden meer straten in de binnenstad autoluw. Dat betekent dat in die straten het gemotoriseerd verkeer alleen toegang heeft tussen 06.00 en 11.00 uur. Iedereen kan alleen buiten het autoluwe gebied parkeren. De VEBH is op zich niet tegen deze uitbreiding die onder meer tot doel heeft de binnenstad aantrekkelijker voor het winkelend publiek te maken en de hoeveelheid CO2 uitstoot te verminderen. Er zit wel een andere kant aan de medaille. Frans Baars: “Het betekent dat de belevering van winkels in vier uur wordt gepropt. Dat gaat tevens in een groter gebied gebeuren. Ik neem dat dan nog ruim, omdat veel winkels pas om negen uur open gaan. De VEBH denkt dat het een rommeltje wordt. We hopen in elk geval dat er na een paar maanden een evaluatiemoment komt. Als het niet werkt, draaien we de economie van de binnenstad de nek om. Zonder economie geen stad. Dat is het standpunt van de VEBH.”