Oproep aan onze leden

VEBH neemt deel aan politiek ondernemersdebat
 
Dinsdagavond 8 maart organiseert communicatiebureau De Coalitie het Politiek Ondernemersdebat bij het Nova College aan de Zijlweg in Haarlem. Dit met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De VEBH is naast Industriekring Haarlem, Haarlem Centraal, kon. Horeca Nederland afdeling Haarlem en Stichting Stadsgarage (Actieprogramma Impact Ondernemen) een dragende partij. Dit omdat het bestuur van de VEBH het belangrijk vindt de stem van haar leden zeker tijdens bijeenkomsten met belangrijke lokale politici te laten klinken
Bijeenkomst is met live publiek, max. aantal personen afhankelijk van de dan geldende maatregelen. Bij de huidige maatregelen kunnen er 75 personen aanwezig zijn (incl. organisatie/podiumgasten). Leden van de VEBH zijn vanzelfsprekend van harte welkom. Aanmelden graag via secretatiaat@vebh.nl 


Hoe ziet de avond er inhoudelijk uit:

  • Er komen 5 thema’s aan bod. Iedere deelnemende partner draagt een thema aan, met daarbij suggesties voor vragen/stellingen. Een vertegenwoordiger van de betreffende partner leidt op de avond zelf dit thema/de stelling kort in. Het bestuur roept haar leden op voor 15 februari aan te geven welk thema voor de VEBH passend is en daarnaast een aantal vragen te formuleren die op dinsdagavond 8 maart  gesteld kunnen worden. Wij hopen dat onze leden hier gebruik van  maken. Thema en vragen kunt u mailen naar secretariaat@vebh.nl 
  • Voor het debat worden de lijsttrekkers uitgenodigd van de 12 partijen die momenteel in de gemeenteraad zitten. 
  • Alle lijsttrekkers wordt op voorhand gevraagd op een 10-puntsschaal een ‘score’ te geven op de 5 stellingen (helemaal oneens t/m helemaal eens). De uitkomst hiervan wordt op de avond getoond, als de betreffende stelling aan bod komt.
  • Op basis van deze scores worden de lijsttrekkers ingedeeld, zodat op elk thema 3 lijsttrekkers met elkaar in debat gaan. Deze indeling wordt zo gemaakt dat er op ieder thema verschillende standpunten/meningen te horen zijn. 
  • Aansluitend aan het debat is er de mogelijkheid voor de zaal om een beperkt aantal vragen te stellen aan de lijsttrekkers.
Wij zien uw vragen met belangstelling tegemoet!