Persbericht gemeente Haarlem


Het bestuur van de VEBH heeft haar verbazing uitgesproken over het gelopen proces tot de totstandkoming van deze plaatsing.
Binnenkort heeft het bestuur hierover een overleg met de verantwoordelijke wethouder.
De uitslag hiervan zullen wij ook plaatsen middels een nieuwsbericht op onze site.






Persbericht gemeente Haarlem Tijdelijk extra opvang dak- en thuislozen in centrum 

Vanaf 1 november zijn er tijdelijk extra opvangplaatsen voor dak- en thuislozen beschikbaar in een hotel in het centrum van Haarlem. Door het bieden van tijdelijke plekken draagt het college zorg voor voldoende passende opvang voor deze mensen zodat zij niet op straat belanden. 

Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van het aantal plekken waar dak- en thuislozen werden opgevangen. Om ervoor te zorgen dat mensen voldoende afstand van elkaar konden houden in verband met corona, waren er extra tijdelijke opvanglocaties nodig. De afbouw van deze extra plekken verloopt geleidelijk zodat er voor alle cliënten een geschikte vervolgplek kan worden gezocht.

Eén van de extra tijdelijke opvanglocaties is de Aurora. Dit schip gaat vanaf november weer in de vaart. Voor de dak- en thuislozen, naar verwachting rond de 27 mensen die op dat moment nog op het schip verblijven, komt een tijdelijk opvang beschikbaar in het Joops City Centre Hotel. Mensen krijgen een eigen kamer waar ze dag en nacht kunnen zijn. Er is zowel begeleiding als beveiliging aanwezig op de locatie. De extra opvangplaatsen zijn beschikbaar tot en met juni 2022. De periode wordt gebruikt om voor de cliënten een passende vervolgplek te vinden.

Geleidelijke afbouw
Het vinden van een geschikte plek waar dak- en thuislozen kunnen blijven wonen is niet makkelijk. Door de druk op de woningmarkt is het lastiger voor cliënten om op eigen initiatief huisvesting te vinden. Toch is voor een groot deel van de mensen op het schip de afgelopen maanden een nieuwe plek gevonden. Omdat de gemeente Haarlem uit gaat van het principe dat niemand tegen zijn wil op straat slaapt, worden de tijdelijke locaties geleidelijk afgebouwd.