Werkatelier Leegstand 14 september

De Centrum Management Groep organiseert woensdag 14 september in Hotel Van der Valk Haarlem een werkatelier. Hoofdthema van deze bijeenkomst is de leegstandsbestrijding in Haarlem. Ondernemers, makelaars, projectontwikkelaars en eigenaren van onroerend goed zullen overleggen om richting te geven aan effectieve vervolgstappen om Haarlem als (winkel)stad aantrekkelijk te houden en dus de leegstand laag zo veel mogelijk te beperken.

Er zijn nog plekken beschikbaar als u mee wilt praten. Opgeven voor het werkatelier via cmg.secretariaat@gmail.com. Inloop vanaf 15.30 uur, start om 16.00 uur, einde circa 18.00 uur met een na borrel tot 19.00 uur.

Wethouder Economische Zaken Joyce Langenacker verricht om 16.00 uur de aftrap. Een aantal deskundigen op het terrein van leegstandsaanpak zullen de internationale en landelijke trends duiden waarbij een directe relatie met Haarlem wordt gelegd. Eén van die deskundigen is VEBH bestuurslid Anton Bruning. Hij wordt door dagvoorzitter Jaap Sluis onder meer gevraagd naar zijn visie op ontwikkelingen zoals dat Haarlem qua winkelleegstand beheersbaar lijkt maar dat structurele trends van minder winkels ook aan Haarlem niet voorbij gaan. Anton Bruning gaat eveneens in op het feit dat Schalkwijk er qua leegstandsurgentie momenteel uitspringt terwijl de Cronjéstraat het van de drie stadswinkelcentra juist goed doet.

Na het plenaire deel starten rond 16.40 uur drie workshops. Eén van die drie workshops wordt verzorgd door een ander VEBH bestuurslid: Patrick Haavekost. Het onderwerp van zijn workshop luidt: Hoe gaan we beter samen werken.