logo VEBH

Word lid van de VEBH


De Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem (VEBH) komt op voor de belangen van eigenaren van commercieel onroerend goed in de Haarlemse binnenstad. Om die belangen optimaal te behartigen is een breed draagvlak onder eigenaren noodzakelijk. Hoe meer eigenaren lid zijn, hoe sterker de VEBH staat, hoe groter de vuist die we kunnen maken.

De VEBH is lid van diverse overlegorganen van de gemeente Haarlem waarbij wij rechtstreeks contact hebben met ambtenaren, lokale politici, wethouders en vertegenwoordigers van andere belangengroepen als horeca en retail. De VEBH is vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van onder andere het O.O.C. (Operationeel Overleg Centrum), de Centrum Management Groep, we praten mee over fiets- en auto parkeren, bereikbaarheid, we werken nauw samen met Haarlem Winkelstad om leegstand te bestrijden, we participeren bij het ontwikkelen van een detailhandelsvisie en nog veel meer.

Dat doen we voor de eigenaren van onroerend goed in Haarlem zodat de stad klaar is voor de toekomst en dat de prijzen van onroerend goed niet verder onder druk komen te staan. Dit ondanks de krimp in de markt die in veel andere binnensteden duidelijk zichtbaar is. Samenwerking is essentieel om Haarlem de toppositie onder beste winkelsteden van Nederland te laten behouden. Dat is goed voor Haarlem en dus goed voor de eigenaren.

Bovendien organiseert de VEBH jaarlijks een aantal ledenborrels met sprekers die nader ingaan op actuele ontwikkelingen rondom binnesteden en onroerend goed. U kunt dan tijdens de naborrel contact leggen met andere eigenaren.

We hopen dat bovenstaande informatie u heeft overtuigd hoe belangrijk het is lid te worden van de VEBH. Want eendracht maakt macht. De VEBH kiest voor een laagdrempelige toegang. De contributie bedraagt slechts €110,00 per pand met een maximum van €220,00 voor meerdere panden.

We hopen u snel als lid te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de VEBH

Aanmelden


Het lidmaatschap staat open voor eigenaren van commercieel onroerend goed in de binnenstad van Haarlem.

Het kan dus gaan om een individuele eigenaar en tevens gebruiker van het pand, maar ook om een (professionele) belegger.

Onder de binnenstad van Haarlem te verstaan het gebied tussen het Spaarne (oosten), de Haarlemmerhout (zuiden), de Leidsevaart (westen) en het station/de Bolwerken (noorden).

De contributie bedraagt:
bij 1 pand € 110,--
bij 2 panden € 160,--
bij 3 of meer panden € 220,--

U kunt zich hieronder aanmelden voor het lidmaatschap.
U ontvangt via het secretariaat een bevestiging van uw aanmelding.