logo VEBH

Algemeen

De VEBH is de belangenvereniging voor eigenaren van commercieel vastgoed in de Haarlemse binnenstad met als doelstelling behoud en vermeerdering van de waarde ervan. Bestuursleden van de VEBH hebben zitting in diverse overlegorganen over de binnenstad van Haarlem. Zo is de VEBH met twee bestuursleden vertegenwoordigd in de Centrummanagement Groep (CMG). De CMG is het overlegorgaan tussen de gemeente Haarlem en het georganiseerd bedrijfsleven in de binnenstad. De VEBH streeft naar een intensief contact met haar leden. Daarom wordt jaarlijks een aantal keren een ledenborrel georganiseerd waar sprekers van buitenaf onderwerpen aansnijden die zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van binnensteden.

Bestuur

Frans Baars Voorzitter Eigenaar panden o.a Carillon / Die Raeckse
Kinga Visser Secretaris Extern
Mattis Wiersma Penningmeester Mattent & Partners Belastingadviseurs
Ed Heeremans Lid Sr. accountmanager bedrijven Rabobank
Joost Vijn Lid Eigenaar panden (o.a. VIP Fashion)
Marjolein van der Goen Lid Eigenaar panden (o.a. Amedee)
Patrick Haavekost Lid Consultant Hanson Bedrijfsmakelaars, Hanson Taxaties en Hanson Vastgoedmanagement
Anton Bruning Lid Vastgoed regisseur

Portefeuilles

Algemene Zaken Frans Baars
Financiën Mattis Wiersma
Ledenwerving Gezamenlijk
Centrummanagement Groep Frans Baars en Ed Heeremans
Parkeren en Bereikbaarheid Joost Vijn en Frans Baars
Kwaliteit openbare ruimten Anton Bruning en Marjolein van der Goen
Promotie en marketing Marjolein van der Goen en Frans Baars
Wonen boven winkels Patrick Haavekost
Leegstand Anton Bruning
O.O.C. Joost Vijn en Frans Baars
Distributie Joost Vijn, Marjolein van der Goen en Frans Baars

Bestuursleden

Foto Frans Baars

Frans Baars - Voorzitter

Frans Baars is voorzitter van de VEBH. Hij was onder andere 17 jaar voorzitter van de Koninklijke Horeca afdeling Haarlem, zat in de ledenraad van de RABO bank en bekleedde diverse bestuursfuncties binnen de Kamer van Koophandel. “ We staan met onze stad voor hele grote opgaven. Om creatieve innoverende oplossingen te vinden voor het veranderende winkellandschap, te zorgen dat het centrum aantrekkelijk voor de consument blijft, is samenwerking tussen diverse partijen essentieel. Die gezamenlijkheid heeft altijd hoog in mijn vaandel gestaan. Ik weet zeker dat de VEBH gezien haar expertise een onmisbare schakel in het geheel vormt. Onze vereniging kan muren slechten en verbindingen leggen. Bovendien moeten we initiatief tonen, onder meer op gebieden als bereikbaarheid, parkeren en het bestrijden van leegstand. Maatwerk leveren dus, een antwoord hebben op wat de markt wil. Dat vraagt om gezamenlijkheid. Ik zie dat besef overigens toenemen. We worden transparanter, de hokjesgeest verdwijnt langzamerhand. Dat komt onze binnenstad alleen maar ten goede.”

Foto Mattis Wiersma

Mattis Wiersma - Penningmeester

Mattis Wiersma, geboren en getogen in Haarlem, is sinds enkele jaren de penningmeester van de Vereniging van Eigenaren Binnenstad Haarlem. In de dagelijkse praktijk is hij belastingadviseur en compagnon in Mattent & Partners Belastingadviseurs, een kantoor dat zich richt op de fiscale advisering van DGA’s, ondernemers en vermogende particulieren en op ontzorging van haar klanten op het gebied van aangiften en administraties. Vanuit deze financiële achtergrond draagt Mattis zijn steentje bij aan het bestuur van de VEBH, waarbij hij verantwoordelijk is voor de jaarcijfers, de begroting en de administratie van de contributies.

Mochten er leden zijn die vragen hebben over de administratie van de VEBH of leden die een keer willen sparren over fiscale regelgeving, dan zijn zij bij dezen van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

Foto Ed Heeremans

Ed Heeremans - Lid

Ed Heeremans, geboren in Haarlem in een ondernemersgezin en nu woonachtig in Heemstede. Vanuit mijn achtergrond als accountmanager binnen de zakelijke markt bij de Rabobank in Haarlem heb ik in 2014 het stokje in het bestuur van de VEBH overgenomen van een andere bankier.

In mijn klantenportefeuille bevinden zich relatief veel vastgoed relaties. Om die reden heb ik alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren in het commercieel vastgoed van nabij meegemaakt. Nog steeds wordt de vastgoedmarkt door alle banken nauwlettend gevolgd.

Met een blik vanuit de bankwereld vervul ik mijn rol in het bestuur van de VEBH. De houding van de banken speelt immers ook een belangrijke rol als het gaat om de toekomst van het commercieel vastgoed. Daarnaast voel ik mij ook in het algemeen verbonden met de prachtige stad Haarlem. Via het bestuur van de VEBH heb ik ook zitting in het overleg van de Centrum Management Groep van Haarlem.

Ik hoop van harte dat de leden van de VEBH actief meedenken met alle ontwikkelingen die gaande zijn en ons als bestuur voeden met informatie die wij kunnen gebruiken op de plaatsen waar wij als vereniging vertegenwoordigd zijn en dus ook invloed hebben zoals bijvoorbeeld bij de Centrum Management Groep. Op die manier kunnen wij de belangen van onze leden optimaal behartigen.

Foto Joost Vijn

Joost Vijn - Lid

Joost Vijn geboren in Haarlem, komt uit een Haarlems ondernemersgezin en is nu woonachtig in Heemstede. Sinds 2000 is hij eigenaar van de herenmode winkel VIP Fashion in de Grote Houtstraat. Hiernaast heeft hij sinds 2005 een tweede vestiging in Laren. Joost is sinds 2012 betrokken bij de VEBH en denkt mee vanuit het standpunt en de belangen van de winkeliers. Haarlem is een fantastische (winkel) stad waar vooral op het gebied van Retail op het moment vreselijk veel gebeurt. Het belang van een goede communicatie, samenwerking en meedenken tussen de eigenaar en de retailer is hierdoor groter dan misschien wel ooit tevoren. Joost heeft zowel rechtsreeks als via zijn familie aan beide kanten van de lijn ervaring. De uitdagingen die er op dit moment voor de VEBH liggen zijn zodanig dat hij hier, ook vanuit zijn eigen onderneming, graag aan zal meedenken en –werken.

Foto Marjolein van der Goen

Marjolein van der Goen - Lid

Marjolein van der Goen. Geboren in Amsterdam in een ondernemersgezin. Nu woonachtig in Heemstede. Samen met haar zus heeft zij 5 winkels in Haarlem onder de naam Colombo en Amedee. Daarnaast hebben zij ook nog onroerend goed in onder andere de binnenstad van Haarlem. Zij vindt het belangrijk dat Haarlem een sterke economisch stad is en blijft. Dat zal je samen moeten doen met alle betrokken partijen in Haarlem. Daarom is zij naast bestuurslid van de VEBH ook bestuurslid van het ondernemersfonds en stichting evenementen Haarlem.

Foto Patrick Haavekost

Patrick Haavekost - Lid

Patrick Haavekost, sinds 2000 zakelijk actief in de advisering rondom commercieel onroerend goed in de Randstad en in Haarlem in het bijzonder. Vanaf 2006 is Patrick zich meer en meer gaan richten op binnenstedelijk onroerend goed. Daarbij adviseert hij diverse soorten gebruikers en beleggers, gemeenten, provincie en rijksoverheid. Heeft naast zijn drukke werkzaamheden als consultant een aantal bestuursfuncties (NVM en RICS) en werd in 2014 gevraagd zijn kennis en ervaring in te zetten voor de VEBH. Dat doet hij graag en met veel plezier, omdat hij gelooft in een economisch sterke en gezonde Haarlemse binnenstad met spin-off naar de omgeving.

Foto Anton Bruning

Anton Bruning - Lid

Anton Bruning is in het dagelijks leven partner van Bruning De Goede vastgoedregisseurs. In die hoedanigheid biedt hij eigenaren van vastgoedportefeuilles op het gebied van multifunctionele winkelcentra, kantoren en logistieke gebouwen ondersteuning op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Anton Bruning studeerde eerst twee jaar aan de HTS in Haarlem, verhuisde vervolgens naar Amsterdam om in 2002 terug te keren naar Haarlem. Twee jaar later verhuisde hij met vrouw en kinderen naar Heemstede. Vanuit zijn expertise als vastgoedregisseur, hij werkte tot voor twee jaar geleden voor een aantal grote institutionele beleggers, werd hij gevraagd zitting te nemen in het bestuur van de VEBH. “De VEBH is een uitdagende vereniging, zeker omdat binnensteden de nodige veranderingen te wachten staat. Ik ben bepaald geen Sombermans, ik geloof niet in gapende gaten in binnesteden. In een Outlet center kun je niet gezellig shoppen. Daarvoor moet je toch echt in een binnenstad als Haarlem zijn. Maar dat er wat verandert en gaat veranderen is duidelijk.”