logo VEBH

Algemeen

De VEBH is de belangenvereniging voor eigenaren van commercieel vastgoed in de Haarlemse binnenstad met als doelstelling behoud en vermeerdering van de waarde ervan. Bestuursleden van de VEBH hebben zitting in diverse overlegorganen over de binnenstad van Haarlem. Zo is de VEBH met twee bestuursleden vertegenwoordigd in de Centrummanagement Groep (CMG). De CMG is het overlegorgaan tussen de gemeente Haarlem en het georganiseerd bedrijfsleven in de binnenstad. De VEBH streeft naar een intensief contact met haar leden. Daarom wordt jaarlijks een aantal keren een ledenborrel georganiseerd waar sprekers van buitenaf onderwerpen aansnijden die zijn gerelateerd aan de ontwikkeling van binnensteden.

Bestuur

Frans Baars Voorzitter Eigenaar panden o.a Carillon / Die Raeckse
Leonie Gozeling Secretaris Extern
Ricardo de Jong Penningmeester Belastingadviseur bij BDO te Amstelveen
Ed Heeremans Lid Sr. accountmanager bedrijven Rabobank
Joost Vijn Lid Eigenaar panden (o.a. VIP Fashion)
Marjolein van der Goen Lid Eigenaar panden (o.a. Amedee)
Patrick Haavekost Lid Consultant Hanson Bedrijfsmakelaars, Hanson Taxaties en Hanson Vastgoedmanagement
Anton Bruning Lid Vastgoed regisseur
Menno Heineman Lid Partner Wagenhof Bedrijfsmakelaars

Portefeuilles

Algemene Zaken Frans Baars
Financiën Ricardo de Jong
Ledenwerving Gezamenlijk
Centrummanagement Groep Frans Baars en Ed Heeremans
Parkeren en Bereikbaarheid Joost Vijn en Frans Baars
Kwaliteit openbare ruimten Anton Bruning en Marjolein van der Goen
Promotie en marketing Marjolein van der Goen en Frans Baars
Wonen boven winkels Patrick Haavekost
Leegstand Anton Bruning
O.O.C. Joost Vijn en Frans Baars
Distributie Joost Vijn, Marjolein van der Goen en Frans Baars

Bestuursleden

Foto Frans Baars

Frans Baars - Voorzitter

Frans Baars is voorzitter van de VEBH. Hij was onder andere 17 jaar voorzitter van de Koninklijke Horeca afdeling Haarlem, zat in de ledenraad van de RABO bank en bekleedde diverse bestuursfuncties binnen de Kamer van Koophandel. “We staan met onze stad voor hele grote opgaven. Om creatieve innoverende oplossingen te vinden voor het veranderende winkellandschap, te zorgen dat het centrum aantrekkelijk voor de consument blijft, is samenwerking tussen diverse partijen essentieel. Ik weet zeker dat de VEBH gezien haar expertise een onmisbare schakel in het geheel vormt.”

Frans Baars benadrukt dat de VEBH initiatief toont onder meer op gebieden als bereikbaarheid, parkeren en leegstand. De VEBH zit onder andere met Haarlem Centraal, de CMG en de gemeente Haarlem in de werkgroep leegstandsbestrijding. Bovendien staat Wonen boven Winkels weer op de kaart. “Naast de positieve ontwikkelingen blijft het lukraak parkeren van fietsen een doorn in ons oog. Er moeten extra voorzieningen komen om de overlast tegen te gaan. Bovendien willen we dat Haarlem een onderscheidende winkelstad blijft. Kort samen gevat: de VEBH zit aan tafel om uw belangen te dienen en te zorgen dat problemen en knelpunten daadwerkelijk worden aangepakt. Dit om een snel veranderende markt het hoofd te bieden. De VEBH stelt alles in het werk om Haarlem een aantrekkelijke stad voor de verhuur dan wel exploitatie van commercieel onroerend goed te laten blijven.”

Foto Mattis Wiersma

Ricardo de Jong - Penningmeester

Ricardo de Jong werd geboren in Haarlem en is momenteel woonachtig in Hillegom. Hij werkt als belastingadviseur inclusief een aantal Haarlemse klanten binnen de nationale belastingadviespraktijk van BDO in Amstelveen. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van fiscale advisering, herstructureringen en vooroverlegtrajecten met de Belastingdienst. Zijn focus ligt daarbij op vastgoed. Zo adviseert hij doorlopend vastgoedbeleggers en initiatiefnemers achter vastgoedbeleggingsfondsen. Daarnaast blijft Ricardo de Jong als lid van de landelijke branchegroep Bouw & Vastgoed van BDO op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Mochten er leden zijn die vragen hebben over de administratie van de VEBH of leden die een keer willen sparren over fiscale regelgeving, dan zijn zij bij dezen van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

Foto Ed Heeremans

Ed Heeremans - Lid

Ed Heeremans, geboren in Haarlem in een ondernemersgezin en nu woonachtig in Heemstede. “Vanuit mijn achtergrond als accountmanager binnen de zakelijke markt bij de Rabobank heb ik in 2014 het stokje in het bestuur van de VEBH overgenomen van een andere bankier.

In mijn klantenportefeuille bevinden zich relatief veel vastgoed relaties. Om die reden heb ik alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren in het commercieel vastgoed van nabij meegemaakt. Nog steeds wordt de vastgoedmarkt door alle banken nauwlettend gevolgd.

Met een blik vanuit de bankwereld vervul ik mijn rol in het bestuur van de VEBH. De houding van de banken speelt immers ook een belangrijke rol als het gaat om de toekomst van het commercieel vastgoed. Daarnaast voel ik mij ook in het algemeen verbonden met de prachtige stad Haarlem. Via het bestuur van de VEBH heb ik ook zitting in het overleg van de Centrum Management Groep van Haarlem.

Ik hoop van harte dat de leden van de VEBH actief meedenken met alle ontwikkelingen die gaande zijn en ons als bestuur voeden met informatie die wij kunnen gebruiken op de plaatsen waar wij als vereniging vertegenwoordigd zijn en dus ook invloed hebben zoals bijvoorbeeld bij de Centrum Management Groep. Op die manier kunnen wij de belangen van onze leden optimaal behartigen.”

Foto Joost Vijn

Joost Vijn - Lid

Joost Vijn geboren in Haarlem, komt uit een Haarlems ondernemersgezin en is nu woonachtig in Heemstede. Hij had tot 2017 een herenmodewinkel in het centrum van Haarlem. Hij ondersteunt nu zijn ouders bij de verhuur van enkele appartementen en winkelruimten in Haarlem. Joost is sinds 2012 betrokken bij de VEBH en denkt mee vanuit het standpunt en de belangen van de winkeliers. “Haarlem is een fantastische (winkel) stad waar vooral op het gebied van Retail op het moment veel gebeurt. Het belang van een goede communicatie, samenwerking en meedenken tussen de eigenaar en de retailer is hierdoor groter dan misschien wel ooit tevoren.” Joost heeft zowel rechtsreeks als via zijn familie aan beide kanten van de lijn ervaring. De uitdagingen die er op dit moment voor de VEBH liggen zijn zodanig dat hij hier aan mee denkt en –werkt.

Foto Marjolein van der Goen

Marjolein van der Goen - Lid

Marjolein van der Goen is geboren in Amsterdam. Ze komt uit een echt ondernemersgezin. Marjolein woont in Heemstede. Samen met haar zus heeft is zij eigenaar van de modezaak Colombo. Daarnaast beheren Marjolein en haar zus onroerend goed in onder andere de binnenstad van Haarlem. Zij vindt het belangrijk dat Haarlem een sterke economisch stad is en blijft. “Om dat te bereiken is samenwerking met andere partijen essentieel.” Mede daarom is zij naast bestuurslid van de VEBH bestuurslid van stichting evenementen Haarlem, dat onder andere de Haarlem Shopping Night organiseert.

Foto Patrick Haavekost

Patrick Haavekost - Lid

Patrick Haavekost, sinds 2000 zakelijk actief in de advisering rondom commercieel onroerend goed in de Randstad en in Haarlem in het bijzonder. Vanaf 2006 is Patrick zich meer en meer gaan richten op binnenstedelijk onroerend goed. Daarbij adviseert hij diverse soorten gebruikers en beleggers, gemeenten, provincie en rijksoverheid. Heeft naast zijn drukke werkzaamheden als consultant een aantal bestuursfuncties (NVM en RICS) en werd in 2014 gevraagd zijn kennis en ervaring in te zetten voor de VEBH. Dat doet hij graag en met veel plezier, omdat hij gelooft in een economisch sterke en gezonde Haarlemse binnenstad met spin-off naar de omgeving.

Foto Anton Bruning

Anton Bruning - Lid

Anton Bruning is in het dagelijks leven ondernemer als partner van Bruning De Goede vastgoedregisseurs. In die hoedanigheid biedt hij eigenaren van vastgoedportefeuilles op het gebied van wonen, winkels, kantoren en logistieke vastgoed ondersteuning op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau zowel in Nederland als in België. Anton Bruning ging na zijn MTS naar de HTS (bouwkunde) in Haarlem, hij is nu sinds midden jaren negentig actief in de vastgoedsector in diverse sectoren als beheerde, asset manager en portefeuillebeheer voor diverse instituten en belegginsinstanties. Vanuit zijn expertise als vastgoedregisseur en zijn landelijke ervaring in vele binnesteden in Nederland op het gebied van winkels en wonen in en boven winkels heeft hij zitting in het bestuur van de VEBH. “Met mijn kennis en ervaring probeer ik onze leden te ondersteunen bij de vastgoed gerelateerde zaken zoals wonen boven (in) winkels. De komende jaren zullen vele eigenaren (leden) moeten gaan omdenken en strategische keuzes moeten gaan maken hoe om te gaan met de exploitatie van hun bezit in de binnenstad.”

Foto Menno Heineman

Menno Heineman - Lid

Menno Heineman is sinds december 2019 partner bij Wagenhof Bedrijfsmakelaars. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast volgde hij aan de UvA de Master of Real Estate opleiding en studeerde hij in het buitenland. Het bracht hem op vele plekken en vele posities. Van CEO van een Duitse hotelketen naar ontwikkelaar van recreatieparken tot partner bij de Haarlemse Wagenhof Groep.

"Ik vind Haarlem prachtig om te wonen. Het is een veilige en gezellige plek. Ik ben ondernemer in hart en nieren, altijd geweest. En altijd hard gewerkt. Ik wil nu wat extra's betekenen voor de samenleving, onder andere op bestuurlijk vlak en door mensen verder te brengen. Door mijn opleiding, netwerk en ervaring verwacht ik een meerwaarde voor de VEBH te zijn. Ik spreek de taal van de vastgoedeigenaar en wil me inzetten om nieuwe ideeën te ontwikkelen; vooral nu de toekomst van binnensteden onder druk staat. Het is belangrijk te denken in oplossingen. Met elkaar moeten we zorgen vooruit te komen."