logo VEBH

Brandbrief Bereikbaarheid naar college B&W

Meerdere partijen in Haarlem maken zich ernstige zorgen over de slechte bereikbaarheid van de Haarlemse binnenstad. Koninklijke Horeca Haarlem nam het voortouw en schreef een brandbrief aan het college van B en W. Het VEBH heeft direct aansluiting gezocht en deze brief ondertekend. Het bestuur van VEBH heeft de bereikbaarheid van Haarlem tot een van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren benoemd. 

Hierbij kunt u de integrale inhoud van de brief lezen. 

Geacht college,

KHN Haarlem signaleert een steeds groter wordend probleem in de bereikbaarheid van het stadscentrum van Haarlem voor bewoner en bezoeker. Uit het onderzoek"Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden; Zicht op de economische vitaliteit van Haarlem" (Goudappel Coffeng), blijkt dat Haarlem met een slecht cijfer wordt beoordeeld als het gaat om bereikbaarheid. Als bestuur van KHN Haarlem hebben wij grote zorgen en zien wij graag dat de gemeente actie gaat ondernemen om dit probleem in combinatie met het parkeerprobleem op te lossen.

In het verleden is een masterplan bedacht om de bereikbaarheid van de stad en de omliggende plaatsen te verbeteren, dit plan is echter maar gedeeltelijk ten uitvoer gebracht, waardoor de volgende problemen ontstaan:
- Door het afwaarderen van de Amsterdamse vaart ontstaat er op de Oudeweg dagelijks een file, welke elke dag van 16 uur tot 19 uur stad inwaarts plaats heeft. Om maar niet te spreken van de dagen waarop de vele bezoekers van de kust door de stad naar Bloemendaal aan Zee of Zandvoort gaan voor een bezoek aan het strand of een van de grote en belangrijke evenementen die daar plaats vinden, dan staat deze weg en de fly-over al vanaf 11.00 uur vast.
- De Schoterbrug was in eerste instantie aangelegd als vierbaans weg, deze is door het bezwaar van de aangrenzende woonwijk afgewaardeerd tot 2 rijstroken, door deze versmalling is de verkeersdruk niet van de Oudeweg afgehaald en rijden de meeste auto’s als nog via de Oudeweg naar de omliggende bestemmingen.
- Door de bezoeker van Haarlem via de fly-over en de Oudeweg naar het centrum te leiden is de parkeerroute onvolledig en onduidelijk geworden. Wordt de afslag, om vanaf de Oudeweg naar de Waarderweg te gaan, gemist, dan moet de bezoeker ver omrijden om weer een parkeergarage te vinden en komt er extra druk op het Staten Bolwerk te liggen.
- Door het niet doorstromen van het verkeer rondom de fly-over, stad in en stad uit, staat er vrijwel dagelijks een file tot en met het Rotterpolderplein.
- Door de filevorming op de Oudeweg is het bedrijventerrein slecht bereikbaar en daardoor minder aantrekkelijk voor de aanwas van nieuwe bedrijven, die interesse hebben om zich daar te huis vesten.
- Het vrachtverkeer van Nedtrain verloopt ook via de Oudeweg, wat nog meer druk legt op de “entree van Haarlem”.

Namens ondergetekende partijen roept het bestuur van KHN Haarlem de gemeente op het complete bereikbaarheidsplan ten uitvoer te brengen waardoor het verkeer weer veel beter zal doorstromen, dat maakt dat de stad voor haar inwoners en bezoekers aantrekkelijker is om te wonen of te bezoeken.

Namens ondergetekende partijen verzoekt het bestuur van KHN Haarlem de gemeente dan ook dringend hier met spoed naar te kijken, zeker nu de economie weer aantrekt, en de plannen op de toenemende drukte aan te passen om een leefbaar klimaat voor de bewoner te waarborgen maar ook om het voor de tijdelijke bezoeker toegankelijk te houden.

Met vriendelijke groet,

Falco Bloemendal - Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem
Bruno Giebels - Industrie Kring Haarlem
René Kint - Haarlem Centraal
Maria Hansen - Cultuursector Haarlem
Frans Baars - Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem
Faridah Azimullah - Midden Klein Bedrijf Haarlem
Dick Smit - Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
Hugo van der Wees - Wijkraad Binnenstad Haarlem
Gerrit Vooges - Wijkraad Sportheldenbuurt