logo VEBH

Gewijzigde data ledenbijeenkomsten VEBH 2018

Een borrel hier, een borrel daar, het bestuur van de VEBH ontving signalen van haar leden dat het allemaal een beetje te veel wordt. Dat werd ook gemerkt aan de matige opkomst van onze recente ledenborrels. Daarom is besloten om de juni borrel te laten vervallen.
Het bestuur kiest voortaan voor 2 of 3 bijeenkomsten met een interessante spreker.
U wordt hierover vanzelfsprekend tijdig geïnformeerd.


De VEBH organiseert in 2018 de ledenbijeenkomsten op:


  • Donderdag 15 maart
  • Donderdag 7 juni (komt te vervallen)
  • Maandag 24 september (NV Haarlem)
  • Donderdag 13 december (Algemene Ledenvergadering)
Het bestuur heet u van harte welkom. Te zijner tijd ontvangt u een uitnodiging.