logo VEBH

Haarlem2040, samen werken aan de stad

Gemeente Haarlem werkt onder de noemer Haarlem2040 aan een visie op de toekomst. Hoe wonen, werken en bewegen Haarlemmers zich in 2040 in de stad? Groepen bewoners, experts, bestuurders, raadsleden, ondernemers, ambtenaren, jongeren én kinderen kwamen bij elkaar   om na te denken over de vraag wat voor stad Haarlem2040 wil zijn. Namens de vastgoedeigenaren heeft Frans Baars van het VEBH deelgenomen aan deze bijeenkomsten.

De opbrengsten uit deze bijeenkomsten zijn geformuleerd in 28 ambities. Tevens heeft de projectgroep een denkrichting in twee delen geformuleerd: benutten van kansen in oost en koesteren van kwaliteit in west.  Dit alles werd gebundeld in het “koffertje van de toekomst” en overhandigd aan het college. Het verzoek was om tijdens zomer de inhoud te bestuderen en hun bevindingen daarna  terug te koppelen. De belangrijkste vraag was: herkent u zich in de opgave?

Het college kon zich vinden in de denkrichting en heeft de projectgroep opdracht gegeven om de eerste stappen verder uit te werken. De afgelopen maanden is er gewerkt aan een visie en motto voor Haarlem2040.  In november hoopt de projectgroep dit te kunnen delen met de stad en roept iedereen op die zich betrokken voelt bij Haarlem om te blijven meedenken.


De uitgeschreven denkrichting is te vinden in het koffertje van de toekomst (PDF) en de bijlage Ambities uit de stad.(PDF)