logo VEBH

Komt er een BIZ in Haarlem

Wat is het Ondernemersfonds, hoe wordt het geld besteed, functioneert het of moeten toekomstige activiteiten in de binnenstad anders worden gefinancierd. Bijvoorbeeld via een BIZ-bijdrage (BedrijvenInvesteringsZone). Dat laatste betekent dat voor alle onroerend goed zaken binnen de binnenstad, woningen uitgezonderd, een BIZ bijdrage wordt geheven bij de eigenaar en de gebruiker. Farzad Ghaus, directeur van Stad & Co behandelde als spreker deze onderwerpen tijdens de druk bezochte ledenborrel van de VEBH in de lounge van Hotel-Restaurant Stempels woensdag 19 april. 

Stad & Co deed gedurende de maand april in opdracht van Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem onderzoek naar het functioneren van dit fonds en andere toekomstige  financiering van activiteiten in de binnenstad. Zo heeft de binnenstad van Eindhoven met circa 2050 ondernemers en vastgoedeigenaren sinds 1 januari van dit jaar de grootste BIZ van Nederland. Ze creëren hiermee een gezamenlijk investeringsbudget van circa vier miljoen euro voor de komende vijf jaar. De BIZ Eindhoven Centrum besteedt dit geld aan (verdere) versterking van de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de binnenstad voor bezoekers, inwoners, ondernemers en investeerders.
 
Freeriders
 
Ter vergelijking: in het Haarlemse ondernemersfonds vloeit jaarlijks een bedrag van circa €350.000, -. Daarvan gaat een ton naar Haarlem Marketing. De rest van het bedrag gaat onder andere naar Haarlem Lichtstad, de centrummanager wordt ervan betaald, net als de Corsowagen. Daarnaast betaalt het Ondernemersfonds een bijdrage aan een aantal festiviteiten in de binnenstad als Haarlem Jazz en worden straatverenigingen financieel ondersteund. Het Ondernemersfonds voorkomt dat freeriders profiteren van de inzet van andere ondernemers. Net als de BIZ dus.

Uitdagingen
 
Farzad Ghaus begeleidde de totstandkoming van de BIZ in Eindhoven. Hij vertelde dat de BIZ nu al voor nieuwe samenwerkingen en leven in het centrum van Eindhoven heeft gezorgd. “Dat is essentieel voor de slagkracht van de BIZ. Als ik de vraag stel: wie is de eigenaar van de stad, wat is dan uw antwoord”? De VEBH leden en andere aanwezigen kwamen vrijwel direct tot een eensluidend antwoord: de binnenstad is van alle partijen. “Hoe kunnen we de uitdagingen aan waar alle binnensteden voor staan? Wie moet het betalen, wat is de gezamenlijke ambitie? Als je wilt dat de overheid de goede dingen doet, moet je met hun vertegenwoordigers om tafel zitten. Laat de stad niet over aan één partij. Wat doen eigenaren? In Haarlem is een deel verenigd. Bovendien is de VEBH niet in het Ondernemersfonds vertegenwoordigd. In Eindhoven zijn via de BIZ alle ondernemers en alle eigenaren verenigd via de heffing op de WOZ waarde. Dankzij de BIZ staan andere partijen sterker ten opzichte van de politiek. Bovendien creëer je via de BIZ een budget om dingen mogelijk te maken”, aldus Farzad Ghaus.