logo VEBH

Nieuwe bestemming voor pand V&D

Het Canadese warenhuisconcern Hudson's Bay gaat zich naar alle waarschijnlijkheid vestigen in het voormalige V&D-pand aan het Verwulft. Het ligt in de bedoeling ergens in de tweede helft van 2017 de nieuwe winkel te openen. Haarlem wordt nadrukkelijk genoemd als vestigingsstad. Niet voor niets behoorde de Haarlemse V&D bij de top-3 van het land in omzet en bezoekersaantallen. Dat Hudson's Bay pas volgend jaar open gaat, heeft te maken met een grondige verbouwing van het monumentale pand. Bovendien is de winkelformule Gather in de race om in het V&D pand aan het Verwulft een tijdelijke winkel te openen. En er zijn plannen om op de verschillende etages tijdelijke wooneenheden te maken.