logo VEBH

Samen sterk voor duurzame distributie

De gemeente Haarlem en vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en brancheorganisaties hebben met elkaar een plan opgesteld voor milieuvriendelijk laden en lossen in de binnenstad.
 
De belangenverenigingen bundelen hun kracht binnen de green deal stadslogistiek zero emissie om de uitstoot van schadelijke stoffen drastisch terug te dringen. Het belangrijkste principe is om duurzame rijders te belonen met de volgende maatregelen:

1. Ruimere toegangstijden
Leveranciers met een elektrische auto of een auto op biogas krijgen een uur langer de tijd om te laden en te lossen, namelijk tot 12.00 uur. Ook mogen zij bij wijze van proef ’s avonds tussen 18.00 en 21.00 uur lossen. Voor vervoerders die rijden op benzine en diesel verandert er niets. Zij mogen laden en lossen ’s morgens van 6.00 tot 11.00 uur.

2. Duidelijker
Momenteel bestaat er veel onduidelijkheid over het ontheffingsbeleid. Veel vervoerders hebben toestemming om ’s middags de autovrije binnenstad in te rijden, terwijl anderen dat niet mogen. Dat lijkt op willekeur. In de nieuwe regeling stellen de partijen voor om een nee, tenzij-beleid te hanteren. Dus een ontheffing alleen onder speciale omstandigheden.

3. Speciale regeling voor de horeca
Vanaf 2017 mogen alle horeca- en cateringbedrijven binnen het voetgangersgebied één keer buiten de venstertijden het gebied in- en uitrijden.

4. Toekomstgericht
De partijen hebben als gezamenlijke doel om de bevoorrading van de binnenstad in de toekomst 100 procent duurzaam te maken. Ze hebben met elkaar afgesproken dat vanaf 2025 alleen nog duurzame bestel- en vrachtauto’s in het voetgangersgebied mogen. In 2020 gaan ze rond de tafel zitten om te kijken hoe ze dit kunnen realiseren.
De vertegenwoordigers van de belangengroepen bepleiten het plan bij hun eigen achterban. Als de gemeenteraad de plannen overneemt, worden de maatregelen in de loop van 2017 ingevoerd.

De opstellers en initiatiefnemers van het duurzame stedelijke distributieplan zijn de gemeente Haarlem, Transport en logistiek Nederland (TLn), EVO Nederland (verladers organisatie), Centrummanagementgroep, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem, winkeliersvereniging Haarlem Centraal, VEBH vereniging eigenaren binnenstad Haarlem, wijkraden Centrum, Parkmanagement Waarderpolder en Spaarnelanden.